De Segunda a Sexta das 10:00 ás 20:00, aos Sábados 10:00 ás 18:00.